2017 YILI ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ

İMHA İŞLEMLERİBİRİMBİRİM FİYAT PARA BİRİMİ
Şile – Kömürcüoda Geri Dönüşüm Tesisinde İşlenebilir Nitelikteki Maddeler İçin İmha BedeliTL/TON385,00TL
Düzenli Depolama İşlemine Tabi Tutularak İmhası Gereken Maddeler İçin İmha BedeliTL/TON440,00TL
Yakılarak İmhası Gereken MAddeler İçin İmha BedeliTL/TON2.090,00TL
Tehlikeli, Atık İçermeyen Sıvılar İçin İmha BedeliTL/TON440,00TL
ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ
%90 ve Üzeri Kuruluktaki Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Dışında Kalan II.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Arıtma Çamurlarının Tesise Kabul BedeliTL/TON132,00TL
Ücreti Mukabil Odayeri Kompost Tesisi’nde Özel Atık Olarak Bertaraf Edilecek Organik Atıkların Tesise Kabul BedeliTL/TON77,00TL
Ücreti Mukabil II.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıkların tesise Kabul BedeliTL/TON77,00TL
KOMPOST BEDELİ
Kompost ÜrünüTL/TON44,00TL
PAKET KOMPOST BEDELİ
Paket Kompost ÜrünüADET8,80TL

     AÇIKLAMALAR

  1. Ücretlere KDV dahildir.
  2. Bu tarife Atık Yönetimi Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.
  3. Bu tarife 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.