2017 YILI ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ

İMHA İŞLEMLERİ BİRİM BİRİM FİYAT PARA BİRİMİ
       
Şile – Kömürcüoda Geri Dönüşüm Tesisinde İşlenebilir Nitelikteki Maddeler İçin İmha Bedeli TL/TON 385,00 TL
Düzenli Depolama İşlemine Tabi Tutularak İmhası Gereken Maddeler İçin İmha Bedeli TL/TON 440,00 TL
Yakılarak İmhası Gereken MAddeler İçin İmha Bedeli TL/TON 2.090,00 TL
Tehlikeli, Atık İçermeyen Sıvılar İçin İmha Bedeli TL/TON 440,00 TL
ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ      
%90 ve Üzeri Kuruluktaki Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Dışında Kalan II.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Arıtma Çamurlarının Tesise Kabul Bedeli TL/TON 132,00 TL
Ücreti Mukabil Odayeri Kompost Tesisi’nde Özel Atık Olarak Bertaraf Edilecek Organik Atıkların Tesise Kabul Bedeli TL/TON 77,00 TL
Ücreti Mukabil II.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıkların tesise Kabul Bedeli TL/TON 77,00 TL
KOMPOST BEDELİ      
Kompost Ürünü TL/TON 44,00 TL
PAKET KOMPOST BEDELİ      
Paket Kompost Ürünü ADET 8,80 TL

     AÇIKLAMALAR

  1. Ücretlere KDV dahildir.
  2. Bu tarife Atık Yönetimi Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.
  3. Bu tarife 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.