İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul il geneli katı atık yaz karakterizasyonu çalışmasını tamamladı.

Yapılan çalışmada İstanbul da Avrupa Yakasından 25 ilçe, Asya Yakasında 14 ilçeden numuneler alınarak İstanbul geneli Yaz Dönemine ait karakterizasyon çalışması yapıldı.

Avrupa Yakasında Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde, Asya Yakasında Küçükbakkalköy Katı Atık Aktarma İstasyonunda gerçekleştirilen çalışmada ilçe belediyelerinden belirlenen 3 farklı gelir düzeyinde (yüksek gelir, düşük gelir, ticari/çarşı bölgesi) atık numuneleri alındı.

Bertaraf yöntemlerinin belirlenmesinde evsel atığın miktarının ve niteliğinin bilinmesi kilit rol oynamaktadır. Katı atık karakterizasyonu, katı atık yönetim sistemi kurulacak bölgede atık miktarının ve niteliğinin belirlenmesi esasıdır. Bu esasa göre katı atık yönetim sistemi içerisinde yer alacak tesislere ve bu tesislerin kapasitelerine karar verilir.

14 ayıklama personeli 7 şer kişilik iki ayrı grup halinde atık numunelerini 14 ayrı kategoride ayrıştırarak tartıma hazır hale getirildi.

Ayrıştırma sonrası tartımı yapılan atık türlerinin her birinden belirlenen oranlarda toplamı yaklaşık 2 kg’lık numuneyi temsil edecek örnekler alınarak analiz edilmesi için laboratuvara gönderildi.

Tartımı yapılan ve numuneleri alınan atık verileri bilgisayarda hazırlanan hesaplama tablolarına işlenerek kayıt altına alındı.

Yapılan çalışma sonucunda çıkan katı atıkların içindeki ambalaj miktarları, tehlikeli atık miktarı, organik atık miktarı ve çıkan çeşitli özellikteki atıkların miktarı ayrı ayrı hesaplanarak, toplam katı atık miktarına oranlaması yapıldı.