İSTANBUL’DA HANELERDEN KAYNAKLANAN ATIK İLAÇLAR AYRI TOPLANMAYA BAŞLANIYOR…

Atık ilaçlar; evlerde çeşitli nedenlerle kullanımına son verilen ve son kullanma tarihi geçen ilaçlar olarak nitelendirilmektedir.

Atık ilaçların toplanamaması sebebiyle bilinçsizce atılarak direk olarak toprağa ve suya karışması veya lavabolara dökülerek şehir kanalizasyon sistemine ulaşması sonucu bu ilaçlar arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu ortamlarda yetiştirilen besinlerin yenilmesi ve suların içilmesi ile kişilerde bağışıklık sistemi, üreme sistemi, hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca, ekosistemdeki organizmalarda ve biyolojik arıtma sistemlerindeki mikroorganizmalarda toksisite meydana getirerek ekolojik dengeyi bozmaktadır. Dolayısıyla, atık ilaçların çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerinden dolayı diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanıp bertaraf edilmeleri gerekmektedir.

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nde evlerden kaynaklanan ilaç atıkları ile de sorumlu tarafların yükümlülükleri belirlenmiştir. Bu kapsamda; ilçelerde ilaç atıklarının yönetiminin sağlanması yükümlülüğü ilçe belediyelerine verilirken ilçe belediyeleri tarafından yürütülen sıfır atık sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sıfır atık yönetimine yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlama yükümlülüğü ise Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.

Bu kapsamda; 19 Aralık 2019 Perşembe günü Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda İstanbul’daki 39 ilçe belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Eczacı Odası yetkilileriyle bir araya gelinerek bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Atık Yönetimi Müdürlüğü olarak atık ilaçların nasıl oluştuğu, çevre ve insan sağlığına zararlarının ne olduğu, konu ile ilgili yasal durumun ne olduğu, mevcut durumda neler yapıldığı ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri içeren bir sunum yapılmıştır. En kısa zamanda evlerden kaynaklanan atık ilaçların diğer atıklardan ayrı toplanarak bertarafının sağlanması için bir uygulama planı çıkarılmıştır.

İstanbullular artık evlerindeki son kullanma tarihi geçmiş olan ve herhangi bir nedenle kullanmadıkları ilaçları toplama noktası olarak belirlenecek olan eczanelere getirip teslim edebilecek. Toplanan ilaçlar ilçe belediyeleri tarafından bertaraf tesislerine ulaştırılacak ve ilaçların bertaraf edilmesi sağlanacak. İstanbul’da başlatılacak bu çalışmanın öncü bir çalışma olması hedefleniyor.