İletişim Bilgileri

Tel: 0 212 312 68 47
Fax: 0 212 449 50 69
e-posta: hurdaarac@ibb.gov.tr

2003 Model Ve Daha Eski Motorlu Taşıtlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Teslim Alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü 2003 model ve daha eski Hurda Motorlu Taşıtların toplanması ile ilgili hazırlıklarını tamamlayarak hurda araçları teslim almaya başladı. Bu çalışma sayesinde eski teknoloji ile üretilmiş olan ve çevre kirliliğinden, trafik akışına, yakıt tasarrufuna kadar birçok dezavantajı bulunan eski araçların trafikten çekilmesi ve toplanması ile İstanbul rahat bir nefes alacak.

18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı KHK’nın geçici 1. Maddesi ve 27.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı kanunun 88. Maddesi ve buna bağlı olarak yayınlanan  48 ve 50 seri no’lu MTV genel tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 2003 model ve daha eski motorlu taşıtlarını Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak teslim etmek isteyen mükelleflerin, herhangi bir  notere müracaat ederek taşıtının ilgili kanun maddeleri hükmünden yararlanabileceğine dair belge (EK-5 a veya EK-5 b) almaları gerekiyor.

Mükellefler Trafik Tescil kuruluşundan ilgili belgeyi aldıktan sonra İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü Hurda Araç Kabul Merkezinin  0 (212) 312 68 47 numaralı telefonundan bilgi ve randevu alarak araçlarını Tuzla Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Caddesi  Kıvrım Sokak İBB Katı Atık Aktarma İstasyonu içinde Hurda Araç Kabul sahasındaki yetkili hurda araç kabul personeline teslim etmekte ve Büyükşehir Belediyesine teslim edilen hurda araçlar Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna gönderilmektedir.

Hurda motorlu taşıtlarını Büyükşehir Belediyesine teslim eden mükelleflerin, elektronik ortamda onaylanarak almış oldukları imzalı ve mühürlü taşıt teslim tutanağını (EK-7 a veya EK-7 b)  ilgili kuruluşuna giderek, ilgili noterde mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle  taşıtlarını hurdaya çıkarılma işlemini tamamladıkları takdirde, ilgili vergi daireleri tarafından, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2019 tarihine kadar, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edebilecek ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

ok48 No’lu MTV Tebliği

ok50 No’lu MTV Tebliği

ÖTV İNDİRİMİ VE VERGİ BORCU SİLİNMESİ TEŞVİĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN
ÖTV İNDİRİMİ TEŞVİĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN

HURDA ARAÇ KABUL İŞLEMLERİ  HAFTA İÇİ   09.00 – 12.00     /     13.00 – 16.00     SAATLERİ ARASINDA YAPILMAKTADIR…