Odayeri/Göktürk’teki Düzenli Depolama Alanı yanında 24 ton/gün kapasiteli Tıbbi Atık Yakma Tesisi işletiliyor. Tesiste yakma işlemi sonrası atıklar hacimsel olarak %95, kütlesel olarak %75 azaltılıp kül haline getiriliyor.

Tıbbi atık miktarının günden güne artması sebebiyle alternatif bertaraf metodu olan Sterilizasyon Tesisi kurulmasına yönelik ihale çalışmaları devam ediyor.

TIBBİ ATIK YAKMA TESİSİ PROSESİ

Günde yaklaşık 24 ton tıbbi atık yakma kapasiteli tesis, gerekli ekip ve ekipmanla, 3 vardiya halinde 24 saat çalışarak tıbbi atıkların bertarafını gerçekleştirmektedir. Tüm üniteler 2 oparatör tarafından 2 terminalli bilgisayar sistemi vasıtasıyla tam otomatik olarak kumanda edilmekte olup, yardımcı olarak muhtelif noktalarda 8 adet kamera ve 6 adet monitör kullanılmaktadır. Atıkların, özel rekrakterli fırın içersinde 1000 C ile 1200 C arasında yakılarak hacimsel olarak %95, kütlesel olarak ise % 75 azaltılması sağlanmaktadır. Tıbbi atıkların yakma prosesi aşamaları aşağıdaki gibidir ;

1- Atık Kabul Yeri

Özel Tıbbi Atık Araçları ile Yakma Tesisi’ne gelen tıbbi atıklar, Atık Kabul Yerinde bulunan 4 adet konteyner sistemine atıklarını bırakırlar.

2- Titreşimli Konveyor Sistemi

Taşıma aracından konteynere bırakılan tıbbi atıklar titreşimli konveyör sistemi yardımı ile yakma fırınının ağzına kadar taşınır. Atık sürme sistemi tarafından atıklar, döner fırına iletilir.

3- Döner Fırın

Döner fırın içerisinde atıklar 1000-1200°C arasında yakılmaktadır. Yakma fırınının içerisinde her bir ton atığın asgari alıkonma süresi 1 saattir. Yanma sonucunda atıklar hacimsel olarak %95, kütlesel olarak da %75 azalmaktadır.

4- İkinci Yanma Odası

Yanma sonrasında oluşan baca gazı, döner fırından ikinci bir yakma odasına gönderilir. Tehlike oluşturabilecek mikroorganizmaların bertarafı amacıyla 1100-1200°C’ de yakma sağlanarak furan ve dioksin gibi kanserojen özellikli zararlı gazların oluşumunun önüne geçilir. Baca gazlarının tamamıyla yanması için ikinci yakma odasında bekletilme süresi 1.5 saniyedir.

5- Fİltrasyon Sistemi

Tıbbi Atık Yakma Tesisi çevreye zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olup yanma sonucu oluşan gazlar mevcut filtrasyon ünitesi ile filtre edilerek yönetmelikte belirtilen değerler sağlanmakta ve her altı ayda bir üniversitelere gerekli ölçümler yaptırılarak Baca Gazı Emisyonları kontrol altında tutulmaktadır.

6- Aktif Karbon Dozajlama Sistemi

Yakma tesisinde baca gazı emisyonlarının (özellikle dioksin ve furanların) kontrolünü sağlamak amacı ile Aktif Karbon Dozaj Ünitesi Tesise ilave edilmiştir. Aktif Karbon püskürtülerek 2.15 ng/Nm³ olan Dioksin ve Furan emisyon değerleri sınır değer olan 0.1 ng/Nm³değerinin altına indirilmiştir. ( 0.066 ng/Nm³ )

Tıbbi atık miktarının günden güne artması sebebiyle alternatif bertaraf metodu olan Sterilizasyon Tesisi kurulmuştur.

Günlük 100 ton kapasiteli Türkiye’nin en büyük tıbbi atık sterilizasyon tesisi Kemerburgaz Odayeri’nde kurulmuştur. Tesis 3000 m2 kapalı alanda, en son teknoloji kullanılarak tam otomatik konveyör sistemleri, uzaktan izleme ve müdahale sistemiyle modern tıbbi atık sterilizasyon sistemlerinden biridir. İstanbul’un gelecek 30 yıldaki tıbbi atığını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde de tanımlandığı üzere sterilizasyon; “Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını” ifade etmektedir. Bu işlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma imkanı yoktur. Bu işlem sonucunda sporsuz bakteriler, virüsler, mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu işlemin dereceleri ya da uygulama farklılıkları yoktur. Amaç ortamdan tüm mikroorganizmaların kaldırılmasıdır.

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine ait iş akım şeması; tıbbi atıkların tıbbi atık üreticilerinden kayıt altına alınarak (tartılıp, barkodlanarak) kaynağında toplanması, lisanslı tıbbi atık araçlarıyla taşınması, sterilizasyon tesisine getirilmesi, geçici soğuk hava deposunda biriktirilmesi, otoklava alınması, sterilzasyon işlemine tabi tutulması, öğütücüde (shredder) parçalanması ve düzenli depolama alanında bertaraf edilmesi aşamalarından oluşacak şekilde Şekil 1’de verilmiştir.

Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde sterilizasyon işlemine tabi tutularak hacimsel olarak % 70 oranında azaltılmakta ve evsel atık niteliğine dönüşmüş steril atıklar II. Sınıf Düzenli Depolama Sahasında depolanarak bertaraf edilmektedir.