EVSEL ATIKLAR VE BENZERİ TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR ve ARITMA ÇAMURLARI

Belediyemize ait Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisleri, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi (b) bendinde belirtilen “II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisi: Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis” sınıfına girmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.12.2014 tarih ve 1857 sayılı kararı ile II.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıklar ile Arıtma Çamurlarının 2017 yılına ait ücret tarifesi Tablo- 1‘de verilmiştir.

Tablo – 1 II.Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Atıkların Ücret Tarifeleri

NoTarife İsmiBirimBedel
1Şile-Kömürcüoda ve Odayeri II. Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıkların Tesise Kabul BedeliTON85,00 TL
2Seymen II. Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıkların Tesise Kabul BedeliTON77,00 TL
3Şile-Kömürcüoda Geri Dönüşüm Tesisinde Bertaraf Edilecek Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıkların Tesise Kabul BedeliTON77,00 TL
4Şile-Kömürcüoda ve Odayeri II. Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek %90 ve Üzeri Kuruluktaki Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Dışında Kalan Arıtma Çamurlarının Tesise Kabul BedeliTON145,00 TL
5Seymen II. Sınıf Düzenli Depolama Sahalarında Bertaraf Edilecek %90 ve Üzeri Kuruluktaki Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Dışında Kalan Arıtma Çamurlarının Tesise Kabul BedeliTON132,00 TL
6Odayeri Kompost Tesisi’nde Özel Atık Olarak Bertaraf Edilecek Organik Atıkların Tesise Kabul BedeliTON85,00 TL

Evsel Atıklar ve Benzeri Ticari, Endüstriyel ve Kurumsal Atıkların Bertaraf ücreti 27025 EDTS Koduyla, Arıtma Çamurlarının Bertaraf ücreti ise 27030 EDTS Koduyla Vakıfbank veya Ing Bankası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü hesabına yatırılmaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru, Atık Üreticisi tarafından yapılmalıdır. Atık üreticisi, bertaraf etmek istediği atığa ait atık kodunu Atık Yönetimi Yönetmeliği Atık Kod Listesi Ek- IV ‘e bakarak belirlemelidir.

Web sayfamızda yer alan Özel Atık Başvuru Yazısı ve  Atık Bertaraf Başvuru Formu eksiksizce doldurulup imzalı ve kaşeli olarak  0212 – 449 50 69 numaralı faksa ve ayrıca İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü iletişim adresine şahsen veya posta yolu ile gönderilmelidir.

Başvuru evrağınıza ait kayıt işlemleri hakkındaki bilgi, dilekçenizde belirttiğiniz GSM numarasına kısa mesaj (SMS) olarak gönderilecektir.

Atık Analiz Raporları hakkında;

1-Eğer Analiz Raporu yoksa lütfen Özel Atık Başvuru Yazınızda ek olarak göstermeyin.

2- Analiz Raporlarının geçerlilik süresi 1 yıldır lütfen geçmiş tarihli rapor göndermeyin.

3- Analiz Raporları Bakanlıkça onaylı akredite olmuş lab. sorumlusu kişi tarafından yerinden numune  alınarak yapılmalıdır.

Atığınızın bertaraf edilmesi için göndereceğiniz sahalar ;

Anadolu Yakası için: Kömürcüoda – Şile II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası

Avrupa Yakası için: Odayeri – Kemerburgaz II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası / Seymen  II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası

Atık türüne göre, bertarafının yapılacağı sahasının seçimi yetkili kişiler tarafından tarafımızca karar verilir.

Atıklar sahaya damperli ve 34 plakalı araçlarla firma tarafından getirilir.

İstanbul sınırları dışından atık kabulü yapılmamaktadır.

Başvurunuz,  değerlendirme sürecinden geçtikten sonra size detaylı bilgi verilecektir.