Hasdal, Kemerburgaz-Odayeri ve Şile-Kömürcüoda’da olmak üzere 3 adet Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi (LFG) bulunmaktadır.

Türkiye´de ilk defa uygulanan evsel atık düzenli depolama alanlarında organik materyallerin çürümesi sonucu oluşan çöp gazı, çöp depolama alanlarında açılan kuyulardan belirli bir vakum ile çekilerek ayrı ayrı hatlarla gaz kollektörü denilen yapılara iletiliyor, burada toplanan çöp gazının belirli işlemlerden geçirilerek iyileştirilmesi (arıtılması) sağlanıyor. Arıtılmış çöp gazı içten yanmalı motorlarda yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine çevriliyor.

Atmosferdeki CO2 (karbondioksit) dengesini bozan, küresel ısınmaya sebep olan ve çevre için oldukça zararlı olan sera gazlarından en önemlisi metan gazıdır. Çöp depolama alanlarında oluşan gazın %50 den fazlası ise metan gazı içeriyor.

Karbondioksit gazına göre 21 kat daha fazla sera etkisine sahip olan metan gazının zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için, toplama bacaları ve boru hatlarıyla toplanan metan gazı daha sonra da motor- jeneratörleri vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Enerji üretimi için gerekli miktarın üzerinde olan gaz ise yakma bacasında yakılarak bertaraf ediliyor. Böylelikle zararlı metan gazının geçmişte olduğu gibi atmosfere bırakılması engelleniyor ve emisyon azaltımına katkı sağlanıyor.