İstanbul il sınırları dahilinde kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler tarafından imhası istenen malzemelerin yazılı olarak Müdürlüğümüze iletilmesi ile imha neticesinde tespit ve imha tutanağı düzenlenerek, imhalık malzemelerin imha işlemlerinin yürütülmesi sağlanıyor.

İmha İşlem Prosedürü

  • Özel Şirketlerinin İmha Prosedürü İçin Gereklilikler; İ.B.B. Yetkili Personeli, Noter, Firma Yetkilisi, Ürün İçin Rapor.
  • Kamu Kuruluşlarının İmha Prosedürü İçin Gereklilikler; İ.B.B. Yetkili Personeli, İlgili Kamu Kuruluşu Tarafından Yetkilendirilen Komisyon.

2020 Yılı İmha Hizmeti Ücret Tarifesi

ÜCRETİN NEVİBİRİMFİYAT TARİFESİ (TL)
Şile-Kömürcüoda II.Sınıf Düzenli Depolama İşlemine Tabi Tutularak İmhası Gereken
Maddeler için İmha Bedeli
TL/TON586,00 TL
Seymen II. Sınıf Düzenli Depolama İşlemine Tabi Tutularak İmhası Gereken
Maddeler için İmha Bedeli
TL/TON533,00 TL
Yakılarak İmhası Gereken
Maddeler için İmha Bedeli
TL/TON2.783,00 TL
Tehlikeli Atık
İçermeyen Sıvılar için İmha Bedeli
TL/TON586,00 TL
Geri Kazanım- Geri Dönüşüm Tesisleri İçin İmha BedeliTL/TON513,00 TL

*Fiyatlara KDV Dahildir.

İMHA PROSEDÜRÜ

(1)     İ.B.B. Atık Yönetimi Müdürlüğü Yetkili Personeli, Bertaraf Tesisini İşleten Firmanın Yetkili Personeli, Firma Yetkilisi, Noter (Firmanın tercihine bağlı olarak).

(2)     Vakıflar Bankası, Valide Sultan Şubesi İ.B.B. kurumsal hesabına, Atık Yönetimi Müdürlüğü EDTS kodu 27020 olacak şekilde, açıklama kısmına imhanın şekli belirtilmeli ve “İmha Bedeli” ibaresi eklenmelidir.

(3)     İ.B.B. Atık Yönetimi Müdürlüğü Yetkili personeli, İşletmeci Firma Yetkili Personeli, Kamu kurumu tarafından yetkilendirilen komisyon üyeleri.