Ana Arter ve Meydanların Temizliği

Düzenli Depolama Alanları

Katı Atık Aktarma İstasyonları ve Nakliye Hizmetleri

Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri

Çöp Gazından Elektrik Üretim Tesisleri

Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri

Elektronik Atık İşleme ve Geri Kazanım Tesisi

Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı