1319 ADET HURDA MOTORLU TAŞIT İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK TOPLANDI VE MKE KURUMUNA GÖNDERİLDİ.

18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı KHK’nın geçici 1. Maddesi ve 27.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı kanunun 88. Maddesi ve bunlara bağlı olarak yayınlanan  48 ve 50 seri no’lu MTV genel tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından 2004 model ve daha eski Hurda Motorlu Taşıtların toplanması işi 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi.

Tuzla Aydınlı’da bulunan Hurda Araç Kabul sahasında,  2017 yılı Ekim ayında başlayan hurda araçların kabulü işlemleri kapsamında 31 Aralık 2019 tarihine kadar trafikten çekilerek hurdaya ayrılan 1319 adet araç toplama sahasına kabul edildi.

HURDAYA ÇIKAN VE KABUL EDİLEN ARAÇLAR
ARAÇ CİNSİ ADET
OTOMOBİL 485
KAMYONET 556
KAMYON 175
OTOBÜS 54
MİNİBÜS 32
ÇEKİCİ 7
KURTARICI 2
ARAZİ TAŞITI 8
TOPLAM 1319

Bu çalışma sayesinde eski teknoloji ile üretilmiş olan ve çevre kirliliğinden, trafik akışına, yakıt tasarrufuna kadar birçok dezavantajı bulunan eski araçların trafikten çekilmesi sağlandı.

Büyükşehir Belediyesine teslim edilen hurda araçlar ilgili mevzuat gereği Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edildi.

Hurda motorlu taşıtlarını Büyükşehir Belediyesine teslim eden mükellefler, taşıtlarını hurdaya çıkarılma işlemini tamamlayarak, ilgili vergi daireleri tarafından, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31.12.2019 tarihine kadar, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinerek ilgili kanun hükümlerinden faydalandılar.