ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

Hizmetlerimiz

Şehir Temizliği Hizmetleri
Düzenli Depolama Alanları
Katı Atık Aktarma İstasyonları ve Nakliye Hizmetleri
Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri
Atık İmha İşlemleri
Çöp Gazından Elektrik Üretim Tesisleri
Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri
Kurumsal Atık Yönetimi Hizmetleri
Özel Atıkların Bertarafı
Tıbbi Atıkların Toplanması ve Bertarafı